Άρθρα, Windows 8, Windows Blue

Πώς να ξεκλειδώσετε το κρυφό χρονικό όριο εκτός οθόνης για την οθόνη κλειδώματος στα Windows 8 και Windows 8.1

Η οθόνη κλειδώματος, νέα στα Windows 8, είναι μια φανταστική λειτουργία που σας επιτρέπει να εμφανίσετε μια εικόνα ενώ ο υπολογιστής / tablet σας είναι κλειδωμένος και εμφανίζει άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, όταν ο υπολογιστής είναι κλειδωμένος, η κανονική τιμή χρονικού ορίου απενεργοποίησης δεν επηρεάζει και δεν μπορείτε να καθορίσετε την τιμή χρονικού ορίου μετά την οποία